Aanmelding:

Vaak zijn het de ouders of de leerkracht die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Uw kind kan ook verwezen worden door de huisarts, jeugdarts (consultatiebureau, schoolarts), kinderarts of revalidatiearts vanwege lichamelijke of ontwikkelingsproblemen.

Een verwijzing voor kinderfysiotherapeutische begeleiding is meestal niet nodig. In dat geval zal de kinderfysiotherapeut vooraf een screening uitvoeren om te beoordelen of u bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres bent.

Hoe verloopt de begeleiding?

Ouders kunnen een kinderfysiotherapeut van hun keuze benaderen en een afspraak maken. Tijdens de eerste afspraak zal de anamnese en het onderzoek plaatsvinden. Vervolgens wordt er in overleg met de ouders en het kind een behandelplan opgesteld en zal de behandeling starten.

Baby’s tot de leeftijd van 2 jaar worden begeleidt in de thuissituatie.

Afhankelijk van de klacht krijgt het kind individuele begeleiding in de praktijk en veelal worden er oefeningen voor thuis meegegeven.

Na afloop van het behandeltraject of indien nodig tussentijds wordt de verwijzer op de hoogte gehouden over het behandelverloop.

Vergoeding

Bij behandelingen door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.