Een verwijzing voor kinderfysiotherapeutische begeleiding is wenselijk wanneer:

  • Het kind een chronische indicatie heeft
  • Het kind aan huis behandeld dient te worden, dit dient op verzoek van de verzekeraar expliciet op de verwijzing te staan.
  • U graag een rapportage wenst te ontvangen van het onderzoek, gedurende het behandeltraject of na afloop van een behandeltraject. Het verzoek voor een rapportage dient, vanwege verzekeraar, expliciet op de verwijzing genoemd te worden.

De verwijzing kan gestuurd worden via:

Wilt u graag overleggen, dan kan dit uiteraard.  Overleg kan via telefoon (06-17123773), Zorgdomein, Zorgmail (kinderfysioflink@zorgmail.nl) of via Siilo