Graag willen wij u bekend maken met de regels die van toepassing zijn in onze praktijk

Aanmelding: U kunt uw kind aanmelden na verwijzing van een huisarts, jeugdarts of specialist. U kunt uw kind ook aanmelden zonder verwijzing ( Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). In het geval van aanmelding via DTF vindt er altijd een screening plaats om te controleren of wij uw kind in behandeling kunnen nemen. Bij twijfel zal er contact opgenomen worden met uw ( huis) arts.

Vergoeding: De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding kunt u nagaan in uw polis of u kunt erna informeren bij uw zorgverzekeraar. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening, ook als u niet (voldoende) verzekerd bent.

Rapportage: Na het kinderfysiotherapeutische onderzoek en/of na afsluiting van het behandetraject wordt een rapportage gestuurd naar de huisarts en verwijzer. Hiervoor wordt u verzocht om schriftelijk toestemming te geven.

Verhindering: Indien uw kind verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte dient u 24 uur voorafgaand aan de afspraak af te bellen. Zo stelt u ons in de mogelijkheid om een ander kind te behadelen. Bij acute ziekte vragen wij u tussen 08.00 en 08.30 op de desbetreffende dag af te bellen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP): Wij verplichten ons de door u verstrekte persoonlijke gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier, in overeenstemming met de WBP en toepasselijke andere wetten, te verwerken en te beheren.